Stichting Infutura

Nieuwe perspectieven en kansen voor een maakbare toekomst

Stichting Infutura levert een bijdrage aan maatschappelijke en culturele innovatie met ontwerpgericht onderzoek, artistieke ontwikkeling, onderwijs en creatieve toepassingen van nieuwe technologie.

ContactOver ons

Vanuit ontwerpend onderzoek leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van verschillende toekomstperspectieven op maatschappelijke thema's. We werken samen met design researchers en ontwerpers uit verschillende ontwerpdisciplines.

We bieden een platform voor artistieke ontwikkeling. Vanuit de kunsten leveren we een bijdrage aan open, exploratief, artistiek gedreven onderzoek en speculative design programma's. We creëren nieuwe inzichten en invalshoeken voor complexe vraagstukken.

We werken samen met onderwijsinstellingen om kansen te creëren voor leerlingen en studenten. We ontwikkelen werkvormen, onderwijsinhoud en tools voor toekomstgericht onderwijs en de professionalisering van docenten en schoolmanagement.

We werken met nieuwe technologie en leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van creatieve technologische toepassingen.