Stichting Infutura

Ontwerp jouw toekomst

Stichting Infutura levert een bijdrage aan maatschappelijke en culturele innovatie met onderwijsactiviteiten, ontwerpend onderzoek en projecten gericht op toekomstgericht ontwerpen.

ContactOver ons

Wij ontwikkelen projecten waarin we toekomstgericht ontwerpen met creatieve toepassingen van nieuwe technologie.

Wij organiseren bijeenkomsten en evenementen voor het ontwikkelen van nieuwe toekomstperspectieven op maatschappelijke thema's.