Kennisateliers maakonderonderwijs, kunst & technologie

Dit najaar 2020 organiseren het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst in samenwerking met stichting Infutura een drietal Kennisateliers over maakonderwijs en kansen(on)gelijkheid op het snijvlak van kunst en technologie.

Een kennisatelier is bedoeld om met elkaar kennis te ontwikkelen, te verdiepen, elkaar te inspireren tot nieuwe ideeën en inzichten en een vertaalslag te maken naar de eigen werkpraktijk. We reflecteren vanuit verschillende perspectieven op de thema’s: de mediakunstenaar, de onderwijsontwerper, de digital designer en de techno-activist.

Keimpe de Heer van Stichting Infutura is de moderator en start elk kennisatelier met een introductie op het thema aan de hand van voorbeelden en prikkelende stellingen.

Alle data op een rijtje

27 oktober: De maakbare toekomst van leren
10 november: Technologie en ethiek
2 december: Hack the system!

Programma en registratie

In het programma van de Kennisateliers ontwerpen we verbindingen tussen kansen(on)gelijkheid en nieuwe hybride vormen van maakonderwijs. We organiseren voor elk afzonderlijk atelier een programma waarin twee sprekers met verschillende perspectieven reflecteren op het thema van de bijeenkomst, bijvoorbeeld het perspectief van de mediakunstenaar, de onderwijsontwerper, de digital designer of bijvoorbeeld de techniekfilosoof. De gekozen perspectieven vormen het vertrekpunt van het programma en de programmering van sprekers.
Het kennisatelier is ook echt een atelier bedoeld om met elkaar kennis te maken, te verdiepen en elkaar te inspireren tot nieuwe ideeën en inzichten. Voor de juiste dynamiek zal Keimpe de Heer van stichting Infutura als moderator het gesprek begeleiden en elk kennisatelier starten met een introductie en presentatie van het thema aan de hand van voorbeelden, een uitdagende visie en prikkelende stellingen.

Kennisatelier 1

Denker over hoe alles anders kan, dat is Jurriaan Rexwinkel. Als docent Innovatie & Prototyping en de kunstvakken is hij vooral bezig met de verbinding tussen kunsteducatie en makers-onderwijs, 21e eeuwse vaardigheden en onderwijs van morgen. Innovatie & Prototyping is een creatief- technisch vak waarin leerlingen leren om met behulp van het creatieve proces, complexe problemen op te lossen door (nieuwe) technologie in te zetten.

Casper is een Interactive Performance Designer en mediakunstenaar. Hij houdt zich bezig met de raakvlakken tussen kunst en technologie en ontwerpt (theatrale-)interactieve installaties. ‘Ik geloof in de mens als spelend wezen. Mensen weer activeren om te spelen en daarin creatief te zijn. Zichzelf te laten verbazen en het gevoel geven dat ze zelf iets creëren met de handvatten die ik ze geef. Dat zijn een paar van de doelen van mij als maker die in veel van mijn projecten terug te zien zijn.’

  • Datum: 27 oktober 2020
  • Tijd: 16:00 – 17:30
  • Locatie: Online en kleinschalig fysiek
  • Kosten: gratis deelname, registratie verplicht
Informatie en aanmelding

Kennisatelier 2

Met Roos Groothuizen (mediakunstenaar) en Corné van Delft (onderwijskundige, technologieontwerper)

Dit jaar is de relatie tussen mens en technologie in een stroomversnelling gebracht. De plotselinge chaos heeft ervoor gezorgd dat er snelle keuzes gemaakt moesten worden op de werkvloer, in het onderwijs en in onze dagelijkse communicatie. De strijd om de videocall-dienst heeft voor grote winnaars en verliezers gezorgd. Hulpmiddelen zoals de ‘corona-app’ worden ondanks alle privacy-kritiek toch gepubliceerd.

Nog te weinig klinkt het geluid dat de technologie die we gebruiken, ontworpen moet worden vanuit een waardensysteem dat uitgaat van een gelijkheidsbeginsel en open, transparante menselijke waarden. In dit kennisatelier stellen we onszelf de vraag: Hoe kunnen we technologie en het gebruik van technologie in het onderwijs (her)ontwerpen op basis van menselijke waarden?

Over de sprekers
Corné geeft meer dan 25 jaar les in interaction design. Hij heeft een master of science onderwijskunde en is een Interaction Design pionier. Naast zijn eigen bedrijf heeft Corné jarenlange ervaring als hoofddocent Interaction Design, studieleider Games en Interactie bij de HKU.

Roos Groothuizen is een mediakunstenaar met een vergaande interesse voor digitale mensenrechten. In haar werk focust ze op discriminerende online algoritmes, informatiefilters en internet monopolies. Met spelelementen, interacties en performances creëert ze werelden waar deelnemers geconfronteerd worden met de dilemma’s rond hun digitale leven.

  • Datum: 10 november 2020
  • Tijd: 16:00 – 17:30
  • Locatie: Online en kleinschalig fysiek
  • Kosten: gratis deelname, registratie verplicht
Informatie en aanmelding